(At)vērtas (Si)rds (Ko)piena

Atvērtas Sirds Kopiena darbojas bez statūtiem, nolikumiem un nosacījumiem. AtSiKo mērķis ir atvērt un apvienot cilvēku sirdis un prātus, tadejādi palīdzot gan sev, gan apkārtējiem. AtSiKo prioritātes ir tās biedru veselība, izglītība un labklājība, kā arī šo jomu harmoniska integrācija sabiedrībā. Ikviens ir laipni gaidīts un uzņemts mūsu rindās jebkurā laikā. AtSiKo pārvaldi un kordināciju veic dalībnieku vēlēta vecāko padome. AtSiKo nav savējo, tādejādi nav arī svešo.

Visi AtSiKo dalībnieki ir sava laika un sirds telpas pavēlnieki, un ar tādu pašu cieņu un izpratni attiecas pret ikvienu, ar kuru nonāk  saskarsmē. AtSiKo dalībnieki tic spējām kopīgi rast risinājumu jebkurai problēmai un izmanto naudu, kā pēdējo līdzekli risinājumu realizācijai. Mūsu pamatvērtības ir mūsu sirdis, enerģija un spēks.

AtSiKo dalībnieki nenoliedz ārpuszemes civilizāciju eksistenci, bet gan veido kontaktus, apmainās ar pieredzi un ir atvēri konstruktīvai sadarbībai, kura nes labumu visām iesaistītajām pusēm. AtSiKo godā kosmisko pirmavotu, kā vienīgo visa esošā radītāju, un darbojas saskaņā ar to. AtSiKo meklē mājvietu un, ja ir tāda iespēja, piedāvā pajumti citiem meklētājiem.

Dalībnieku pieteikšanās forma:

 .